Acest site utilizeaza cookies.

Acest site folosește cookies pentru a asigura funcționalitatea și navigarea în siguranța pe site, pentru a ne analiza traficul prin colectarea de informații statistice anonime ce ne ajută să îmbunătățim performanța site-ului, experiența de utilizare și conținutul oferit.

Înainte de a continua navigarea pe site-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul din secțiunile "Mai multe informații despre cookies" și "Informații privind protectia datelor".

Pentru a împiedica browserul dumneavoastră de internet să folosească cookie-uri, puteți:
- refuza utilizarea cookie-urilor când accesați site-ul nostru apasand butonul de refuz din dreapta acestui mesaj sau
- dezactiva oricand utilizarea cookie-urilor prin intermediul setărilor din browserul dumneavoastră de internet.

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB

Această pagină (împreună cu documentele care sunt menționate pe pagină) specifică termenii de utilizare conform cărora ne puteți utiliza site-ul web http://neff.co.uk („Site-ul nostru”) fie ca vizitator, fie ca utilizator înregistrat. Vă rugăm să citiți acești termeni de utilizare cu atenție înainte de a începe să utilizați site-ul. Utilizând Site-ul Nostru, indicați că acceptați acești termeni de utilizare și că sunteți de acord să-i respectați. Dacă nu sunteți de acord cu prezenții termeni de utilizare, vă rugăm să vă abțineți să utilizați Site-ul Nostru.

Informații despre noi

Site-ul Nostru este operat de BSH Home Appliances Limited („Noi”). Suntem înregistrați în Anglia și Țara Galilor cu numărul de societate comercială 1844007, iar sediul nostru se află la Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, Regatul Unit. Punctul nostru principal de lucru se află la Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, Regatul Unit. Codul nostru de identificare fiscală este: GB108311845

Accesul la site-ul nostru

a) Accesul la Site-ul Nostru este permis pe bază temporară și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciul pe care-l furnizăm pe Site-ul Nostru fără a fi necesară vreo altă notificare (a se vedea în continuare). Nu vom putea fi trași la răspundere dacă, indiferent de motiv, Site-ul Nostru nu este disponibil indiferent de moment sau de durată.

b) Ocazional putem limita accesul la unele părți ale Site-ului Nostru, sau la întregul nostru site utilizatorilor care s-au înregistrat pe site-ul nostru.

c) Dacă alegeți astfel sau dacă vi se furnizează un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație drept componentă a procedurilor noastre de securitate, trebuie să considerați astfel de informații confidențiale și să nu le dezvăluiți nici unei terțe părți. Avem dreptul să dezactivăm orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, indiferent că au fost alese de dumneavoastră sau alocate de noi, în orice moment, dacă, în opinia noastră, nu ați respectat oricare dintre prevederile prezenților termeni de utilizare.

d) La utilizarea Site-ului Nostru, trebuie să respectați prevederile politicii noastre de utilizare acceptabilă.

e) Dumneavoastră sunteți responsabili să efectuați toate aranjamentele pentru a avea acces la Site-ul Nostru. De asemenea, sunteți responsabili să vă asigurați că toate persoanele care accesează Site-ul Nostru prin intermediul conexiunii dumneavoastră de internet cunosc acești termeni și îi respectă.

Drepturi de proprietate intelectuală

a) Noi deținem titlul sau licența privind toate drepturile de proprietate intelectuală din Site-ul Nostru și cu privire la materialul publicat pe acesta. Aceste opere sunt protejate prin legile și tratatele privind drepturile de autor aplicabile la nivel mondial. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

b) Puteți imprima un exemplar și puteți descărca extrase din oricare pagină de pe Site-ul Nostru pentru referința dumneavoastră personală și le puteți atrage și celorlalți membri din organizația dumneavoastră atenția cu privire la materialul postat pe Site-ul Nostru.

c) Nu trebuie să modificați în nici un fel exemplarul de pe hârtie sau copiile digitale ale oricăror materiale pe care le-ați imprimat sau descărcat și nu trebuie să utilizați nici o ilustrație, fotografie, clip video sau secvență audio și nici un element grafic separat de orice text de însoțire.

d) Întotdeauna trebuie recunoscut statutul nostru (și al oricăruia dintre cei care au contribuit și au fost identificați) drept autori ai materialului de pe Site-ul Nostru.

e) Nu trebuie să utilizați nici o parte a materialelor de pe Site-ul Nostru în scopuri comerciale fără a obține licența de a proceda astfel din partea licențiatorilor noștri.

f) Dacă imprimați, copiați sau descărcați orice parte a Site-ului Nostru cu încălcarea prezenților termeni de utilizare, dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul Nostru va înceta imediat și trebuie, pe baza opțiunii dumneavoastră, să înapoiați sau să distrugeți orice copii pe care le-ați făcut după materiale.

Dependența de informațiile postate

Comentariile și celelalte materiale postate pe Site-ul Nostru nu nu au scop de consiliere pe care să vă bazați. Prin urmare, declinăm orice responsabilitate și răspundere ce ar rezulta din orice încredere acordată acestor materiale de vreun vizitator al Site-ului Nostru sau de oricine care poate fi informat despre orice conținut al acestuia.

Site-ul nostru se modifică periodic

Dorim să actualizăm periodic Site-ul Nostru și îi putem modifica conținutul în orice moment. Dacă este nevoie, putem suspenda accesul la Site-ul Nostru sau îl putem închide pe perioadă nedefinită. Oricare dintre materialele de pe Site-ul Nostru poate fi perimat în orice moment și nu avem nici o obligație să actualizăm aceste materiale.

Răspunderea noastră

a) Materialul afișat pe Site-ul Nostru este furnizat fără nici o garanție, condiție sau garantare în legătură cu exactitatea acestuia. În măsura permisă de lege, noi, ceilalți membri ai grupului nostru de societăți comerciale și părțile terțe aflate în legătură cu noi, prin prezenta, excludem în mod expres:

b) Toate condițiile, garanțiile și ceilalți termeni care ar putea să fie altfel implicate prin lege, cutumă sau legea proporționalității.

c) Orice răspundere pentru orice pierdere sau deteriorare directă, indirectă sau pe cale de consecință suportate de orice utilizatori în legătură cu Site-ul Nostru sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de utilizare sau rezultatele utilizării Site-ului Nostru, orice pagini web aflate în legătură cu acesta și orice materiale postate pe acesta, inclusiv, fără limitare la orice răspundere pentru: (i) pierdere de venituri sau câștiguri; (ii) pierderea clienților; (iii) pierderea profitului sau a contractelor; (iv) pierderea economiilor anticipate; (v) pierderea datelor; (vi) pierderea fondului comercial; (vii) pierderea timpului de conducere și administrare; (viii) pentru orice altă pierdere sau daună de orice fel, oricum s-ar produce și indiferent dacă este cauzată prin răspunderea civilă (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau altele, chiar dacă sunt previzibile, numai dacă această condiție nu preîntâmpină nici o pretenție pentru pierderea sau deteriorarea proprietății dumneavoastră tangibile sau orice alte pretenții pentru pierderi financiare directe, care nu sunt excluse de nici una dintre categoriile determinate anterior.

d) Acest lucru nu afectează răspunderea noastră pentru decesul sau vătămarea corporală în urma neglijenței noastre și nici răspunderea noastră pentru declarația falsă sau asemănătoare cu privire la o chestiune fundamentală și nici o altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată conform legislației aplicabile.

Informații despre dumneavoastră și vizitele dumneavoastră pe site-ul nostru

Noi prelucrăm informațiile despre dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de confidențialitate. Utilizând Site-ul Nostru consimțiți la această prelucrare și garantați că toate datele pe care ni le-ați furnizat sunt corecte.

Încărcarea de materiale pe site-ul nostru

a) Ori de câte ori utilizați o funcție care vă permite să încărcați materiale pe Site-ul Nostru, sau să luați contact cu ceilalți utilizatori ai Site-ului Nostru, trebuie să respectați standardele de conținut stabilite în politica noastră de utilizare acceptabilă. Garantați că orice astfel de contribuție respectă aceste standarde și că ne despăgubiți pentru orice încălcare a garanției respective.

b) Orice material pe care-l încărcați pe Site-ul Nostru se va considera că nu este confidențial și nici brevetat și că avem dreptul să utilizăm, copiem, distribuim și dezvăluim părților terțe orice astfel de material în orice scop. Avem, de asemenea, dreptul să dezvăluim identitatea dumneavoastră oricărei părți terțe care pretinde că orice material postat sau încărcat de dumneavoastră pe Site-ul Nostru constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora sau dreptul lor la confidențialitatea datelor.

c) Nu vom fi responsabili sau răspunzători față de nici o parte terță pentru conținutul sau corectitudinea nici unuia dintre materialele postate de dumneavoastră sau de orice alt utilizator pe Site-ul Nostru.

d) Avem dreptul să eliminăm orice material sau postare pe care o faceți pe Site-ul Nostru, dacă, în opinia noastră, aceste materiale nu respectă standardele de conținut stabilite în politica noastră de utilizare acceptabilă.

Viruși, piratare și alte încălcări

a) Nu trebuie să utilizați fraudulent Site-ul Nostru introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau orice alte materiale care sunt dăunătoare sau care pot cauza pagube tehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți accesul neautorizat la Site-ul Nostru, la serverul pe care este stocat Site-ul Nostru, sau la orice server, calculator sau bază de date conectate la Site-ul Nostru. Nu trebuie să ne atacați Site-ul Nostru prin intermediul unui atac vizând blocarea serviciului sau printr-un atac distribuit vizând blocarea serviciului.

b) Prin încălcarea acestei prevederi, ați comite o faptă penală conform Legii privind utilizarea abuzivă a calculatoarelor din 1990. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților relevante de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități, dezvăluindu-le acestora identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza Site-ul Nostru va înceta imediat.

c) Nu ne asumăm răspunderea pentru nici o pierdere sau daună cauzate printr-un atac distribuit de blocare a serviciului, viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic care vă pot infecta echipamentul de calculator, programele de calculator sau alte materiale brevetate din cauza felului în care dumneavoastră ați utilizat Site-ul Nostru sau din cauză că ați descărcat orice materiale postate pe acest site sau pe orice alt site web legat de acesta.

Link-urile către site-ul nostru

a) Puteți crea link-uri către pagina noastră de pornire, cu condiția să procedați astfel într-un mod onest și legal și care să nu ne dăuneze reputației sau să profite de aceasta, însă nu trebuie să creați un astfel de link într-un mod în care să sugerați orice formă de asociere, aprobare sau susținere din partea noastră dacă acestea nu există.

b) Nu trebuie să creați un link de la nici un site web pe care nu îl dețineți.

c) Site-ul Nostru nu trebuie să fie suprapus pe nici un alt site și nu aveți permisiunea de a crea un link la nici o altă parte a Site-ului Nostru cu excepția paginii de pornire. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea pentru link-uri fără notificare. Site-ul web de la care creați link-ul trebuie să respecte standardele de conținut stabilite prin politica noastră de utilizare acceptabilă sub toate aspectele.

d) Dacă doriți să utilizați materialul de pe Site-ul Nostru într-un mod diferit de cele prevăzute anterior, vă rugăm să vă direcționați cererea către mks-marketing-web@bshg.com.

Link-uri de la site-ul nostru

În situația în care Site-ul Nostru conține link-uri către alte site-uri și resurse furnizate de părți terțe, aceste link-uri vă sunt furnizate exclusiv în scopuri de informare. Nu deținem în nici un mod controlul asupra conținutului acestor site-uri sau asupra resurselor și nu acceptăm nici o responsabilitate pentru acestea și pentru nici o pierdere sau daună care poate apărea în urma utilizării acestora de către dumneavoastră.

Competența juridică și legislația aplicabilă

a) Instanțele engleze vor avea competența ne-exclusivă asupra oricărei pretenții apărute în urma, sau în legătură cu o vizită pe Site-ul Nostru, deși ne rezervăm dreptul de a intenta acțiuni împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor condiții în țara dumneavoastră de reședință sau în orice altă țară relevantă.

b) Acești termeni de utilizare, precum și orice litigiu sau pretenție apărute în urma sau în legătură cu aceștia sau cu domeniul de aplicare sau formare (inclusiv litigiile sau pretențiile non-contractuale) se reglementează prin legislația Angliei și a Țării Galilor și se interpretează în conformitate cu aceasta.

Mărci comerciale

NEFF și sigla Neff sunt mărci comerciale înregistrate ale BSH Hausgeräte GmbH și sunt utilizate sub licență.

Variații

Putem revizui acești termeni de utilizare în orice moment, modificând pagina de față. Dumneavoastră trebuie să verificați ocazional această pagină, pentru a observa orice modificări am efectuat, deoarece modificările sunt obligatorii pentru dumneavoastră. De asemenea, unele dintre prevederile conținute în acești termeni de utilizare pot fi reglementate prin prevederile sau notificările publicate în alt loc de pe Site-ul Nostru.

Îngrijorările dumneavoastră

Dacă aveți orice motiv de îngrijorare în legătură cu materialul care apare pe Site-ul Nostru, vă rugăm să contactați mks-marketing-web@bshg.com.

Vă mulțumim pentru vizita făcută Site-ului Nostru.

Pagina de pornire

MyNEFF

Pentru a-ți înregistra produsul, fă-ți cont pe MyNEFF pentru acces la cele mai recente informații, sfaturi online și multe altele.

Suport clienţi

Ai o întrebare? Ai nevoie de piese de schimb sau de un inginer? Dă-ne telefon.

Numărul de telefon: 021 203 97 48

Suntem mereu aici ca să te ajutăm.

Descoperă NEFF

Caută chiar aici povești gastronomice, rețete, evenimente și multe surse de inspirație gastronomică.

Găsește un distribuitor

Găsește distribuitorul NEFF cel mai apropiat care să te ajute să-ți creezi bucătăria de vis.