Χρήση cookies

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ασφαλώς, μπορείτε να προβάλλετε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Οι περιηγητές διαδικτύου είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να δέχονται τα cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία βοήθειας του περιηγητή σας για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη, ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, ενδέχεται κάποια περιεχόμενα του ιστοτόπου μας να μην λειτουργούν.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Αυτή η σελίδα (μαζί με τα έγγραφα που σχετίζονται με αυτήν) σας ενημερώνει για τους όρους χρήσης σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας http://www.neff.co.uk (εφεξής “ο Ιστότοπός μας”), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Με τη χρήση του Ιστοτόπου μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους τηρείτε. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποφεύγετε τη χρήση του Ιστοτόπου μας.

Πληροφορίες για εμάς

Ο Ιστότοπός μας τελεί υπό τη διαχείριση της BSH Home Appliances Limited (εφεξής “εμείς”). Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό 1844007 και η έδρα μας βρίσκεται στην Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, Ηνωμένο Βασίλειο. Η κύρια εμπορική μας διεύθυνση είναι Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, Ηνωμένο Βασίλειο. Το ΑΦΜ μας είναι GB108311845

Πρόσβαση στον ιστότοπό μας

α) Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιούμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον Ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλ. παρακάτω). Δεν φέρουμε ευθύνη, αν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

β) Ενδέχεται ανά διαστήματα να περιορίζουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα του Ιστοτόπου μας ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπό μας σε εγγεγραμμένους χρήστες.

γ) Αν επιλέξετε ή αν σας δοθεί κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφάλειας, θα πρέπει να μεταχειρίζεστε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιούμε ανά πάσα στιγμή κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε έχει επιλεγεί από εσάς είτε σας έχει δοθεί από εμάς, αν κατά τη γνώμη μας δεν τηρείτε τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.

δ) Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, θα πρέπει να τηρείτε τις διατάξεις της ισχύουσας πολιτικής χρήσης.

ε) Είστε υπεύθυνοι να κάνετε όλες τις διευθετήσεις που είναι απαραίτητες για εσάς, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και τους τηρούν.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

α) Είμαστε ο κάτοχος ή ο δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας ανά τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

β) Μπορείτε να εκτυπώνετε ένα αντίγραφο και να κατεβάζετε αποσπάσματα μίας ή περισσότερων σελίδων από τον Ιστότοπό μας για ατομική χρήση και μπορείτε να επισημαίνετε σε άλλους εντός της εταιρείας σας το υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας.

γ) Δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τα έντυπα ή ψηφιακά αντίγραφα του υλικού που έχετε εκτυπώσει ή λάβει ούτε να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικά αποσπάσματα ή γραφικά χωρίς το κείμενο που τα συνοδεύει.

δ) Πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγνωρίζεται ότι εμείς (και οι συνεργάτες μας που ενδεχομένως υποδεικνύονται) είμαστε οι δημιουργοί του υλικού στον Ιστότοπό μας.

ε) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του υλικού στον Ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να σας έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

στ) Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοτόπου μας κατά παράβαση αυτών των όρων χρήσης, θα αρθεί αμέσως το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και θα πρέπει, κατά τη δική μας βούληση, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τα αντίγραφα του σχετικού υλικού.

Επίκληση δημοσιευμένων πληροφορίες

Ο σχολιασμός και άλλο υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας δεν αποτελούν συμβουλές τις οποίες πρέπει να επικαλείστε. Κατά συνέπεια, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και αρμοδιότητα που προκύπτει από επίκληση του υλικού στον Ιστότοπό μας εκ μέρους επισκέπτη ή τρίτου που ενδέχεται να έχει λάβει γνώση για το περιεχόμενό του.

Ο Ιστότοπός μας τροποποιείται τακτικά

Επιδιώκουμε να ενημερώνουμε τακτικά τον Ιστότοπό μας και μπορούμε να τροποποιούμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Αν προκύψει ανάγκη, μπορούμε να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή να την αποκλείσουμε επ' αόριστον. Το υλικό στον Ιστότοπό μας ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε κάποια δεδομένη στιγμή και δεν υποχρεούμαστε να το ενημερώνουμε.

Η ευθύνη μας

α) Το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, άλλα μέλη του ομίλου μας και τρίτη μέρη που συνδέονται με εμάς εξαιρούνται ρητά από τα εξής:

β) Όλες τις προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις και άλλους όρους που ενδέχεται να περιέχονται στο καταστατικό, στο κοινό δίκαιο ή στους κανόνες της επιείκειας.

γ) Κάθε ευθύνη όσον αφορά άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από κάποιο χρήστη σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης του Ιστοτόπου μας, διαδικτυακών τοποθεσιών που συνδέονται με αυτόν και υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν, όπως τον περιορισμό της ευθύνης όσον αφορά: (i) απώλεια εισοδήματος ή εσόδων, (ii) απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, (iii) απώλεια κερδών ή συμβάσεων, (iv) απώλεια αναμενόμενων οικονομιών, (v) απώλεια δεδομένων, (vi) απώλεια καλής θέλησης, (vii) σπατάλη του χρόνου διαχείρισης ή του του χρόνου στο γραφείο, (viii) κάθε άλλη απώλεια ή ζημία παντός είδους, όπως και αν προκύπτει και ανεξάρτητα από το αν απορρέει από αδικοπραξία (ακόμα και εξ αμελείας), παραβίαση σύμβασης ή άλλη παραβίαση, ακόμα και αν προβλέπεται, δεδομένου ότι αυτή η προϋπόθεση δεν θα αποτρέψει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία στην ενσώματη ιδιοκτησία σας ή άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική απώλεια που δεν εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες.

δ) Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη εξ αμελείας ή την ευθύνη μας για δόλια δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα ούτε κάθε άλλη ευθύνη μας που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας συμφωνείτε με αυτήν την επεξεργασία και βεβαιώνετε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

Φόρτωση υλικού στον ιστότοπό μας

α) Όποτε κάνετε χρήση κάποιου χαρακτηριστικού που σας επιτρέπει να φορτώνετε υλικό στον Ιστότοπό μας ή να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες του Ιστοτόπου μας, θα πρέπει να τηρείτε τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην ισχύουσα πολιτική χρήσης. Εγγυάστε ότι κάθε τέτοια συνεισφορά τηρεί αυτά τα πρότυπα και μας αποζημιώνετε σε περίπτωση παραβίασης αυτής της εγγύησης.

β) Το υλικό που φορτώνετε στον Ιστότοπό μας θεωρείται μη εμπιστευτικό και κοινής χρήσης και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, αντιγράφουμε, διανέμουμε και αποκαλύπτουμε αυτό το υλικό σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε σκοπό. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε την ταυτότητά σας σε τρίτους που ισχυρίζονται ότι το υλικό που δημοσιεύθηκε ή φορτώθηκε από εσάς στον Ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων της πνευματικής τους ιδιοκτησίας ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτικότητα.

γ) Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι τρίτων για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του υλικού που δημοσιεύεται από εσάς ή άλλο χρήστη του Ιστοτόπου μας.

δ) Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρούμε υλικό ή δημοσίευση που φορτώνετε στον Ιστότοπό μας, αν κατά τη γνώμη μας το συγκεκριμένο υλικό δεν τηρεί τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην ισχύουσα πολιτική απορρήτου μας.

Ιοί, ηλεκτρονική πειρατεία και άλλες παραβάσεις

α) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε εσφαλμένα τον Ιστότοπό μας, εισάγοντας σκόπιμα ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό. Δεν επιτρέπεται να προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στο διακομιστή όπου φιλοξενείται ο Ιστότοπός μας ή σε κάθε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπό μας. Δεν επιτρέπεται να επιτίθεστε στον Ιστότοπό μας μέσω επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών ή επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης.

β) Παραβιάζοντας αυτήν τη διάταξη, διαπράττετε ποινικό αδίκημα, όπως προβλέπεται από το Νόμο περί Αθέμιτης Χρήσης Υπολογιστών του 1990 του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα αρθεί αμέσως.

γ) Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να προσβάλει τον προσωπικό σας εξοπλισμό υπολογιστή, τα προγράμματα υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του Ιστοτόπου μας ή λόγω της φόρτωσης υλικού που έχει δημοσιευθεί σε αυτόν ή σε οποιαδήποτε διαδικτυακή τοποθεσία που συνδέεται με αυτόν.

Σύνδεση στον ιστότοπό μας

α) Μπορείτε να συνδέεστε στην αρχική μας σελίδα, με την προϋπόθεση ότι ενεργείτε κατά τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτετε ή δεν εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας, ωστόσο δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε σύνδεση κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπονοείται οποιαδήποτε σχέση, έγκριση ή υποστήριξη εκ μέρους μας ενώ δεν υφίσταται.

β) Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε σύνδεση από οποιοδήποτε ιστότοπο του οποίου δεν είστε ο κάτοχος.

γ) Ο Ιστότοπός μας δεν πρέπει να εμφανίζεται σε κανέναν άλλον ιστότοπο και δεν μπορείτε να δημιουργείτε μια σύνδεση σε άλλο μέρος του Ιστοτόπου μας πέραν της αρχικής σελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Η διαδικτυακή τοποθεσία από την οποία συνδέεστε πρέπει να τηρεί από κάθε άποψη τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στην ισχύουσα πολιτική χρήσης.

δ) Αν επιθυμείτε κάνετε άλλη χρήση υλικού στον Ιστότοπό μας πέραν αυτής που ορίζεται παραπάνω, μπορείτε να απευθύνεται το αίτημά σας στη διεύθυνση e-mail mks-marketing-web@bshg.com.

Σύνδεσμοι από τον ιστότοπό μας

Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και πηγές που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο ενημερωτικά. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων ή πηγών και δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για αυτό ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση του.

Δικαιοδοσία και ισχύουσα νομοθεσία

α) Τα αγγλικά δικαστήρια έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με επίσκεψη στον Ιστότοπό μας, παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να προσφύγουμε εναντίον σας για παραβίαση αυτών των προϋποθέσεων στη χώρα διαμονής σας ή σε κάθε άλλη σχετική χώρα.

β) Αυτοί οι όροι χρήσης και κάθε διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή τη διαμόρφωσή τους (συμπεριλαμβανομένων εξωσυμβατικών διενέξεων ή αξιώσεων) υπόκεινται σε και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Εμπορικά σήματα

Η NEFF και το λογότυπο της Neff είναι σήματα κατατεθέντα της BSH Hausgeräte GmbH και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Παραλλαγές

Μπορούμε να αναθεωρούμε ανά πάσα στιγμή αυτούς τους όρους χρήσης, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα αυτήν τη σελίδα, για να ενημερώνεστε για πιθανές τροποποιήσεις που είναι δεσμευτικές για εσάς. Κάποιες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης ενδέχεται να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται κάπου άλλου στον Ιστότοπό μας.

Οι προβληματισμοί σας

Αν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό για το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση e-mail mks-marketing-web@bshg.com.

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Ιστότοπό μας.

Αρχική σελίδα

MyNEFF

Για να καταχωρήσετε τη συσκευή σας, εγγραφείτε στο MyNEFF, για να λαμβάνετε υπέροχες προσφορές, online συμβουλές και ενημερώσεις αποκλειστικά για τη συσκευή σας.

Εξυπηρετηση Πελατων

Έχετε ερωτήσεις; Χρειάζεστε εξαρτήματα ή την υποστήριξη από έναν τεχνικό μας;

Τηλέφωνο: 210 4277900 (πανελλαδικά)

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Ανακαλυψτε τη NEFF

Εδώ θα βρείτε ιστορίες ανθρώπων που μας εμπνέουν, συνταγές, events, συνεργασίες και πολλές άλλες μαγειρικές ιδέες.

Βρειτε εναν αντιπροσωπο

Βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο NEFF, για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την κουζίνα που ονειρεύεστε.