Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du t.ex. ska kunna fylla i kontaktformuläret och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktioner. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder eller om du vill läsa vår Integritetspolicy.

 

Legal Notices

Rättsligt meddelande för NEFF

© Copyright

Alla rättigheter förbehålls. Texter, bilder, grafik, ljud, animationer, videor och arrangemanget på NEFF webbplatser är skyddade av upphovsrätts- och andra lagar. Innehållet får inte kopieras, publiceras, ändras eller göras tillgängligt för tredje parter för kommersiellt bruk. Vissa NEFF-webbplatser innehåller också bilder som är skyddade av tredje parts upphovsrätt.

Varumärken och licensrättigheter

Om inte annat anges är alla varumärken på NEFF webbplatser registrerade varumärken. Det gäller i synnerhet NEFF varumärken, namnskyltar, företagslogotyper och emblem. Märken och designelement som används på våra webbplatser tillhör Robert NEFF GmbH, Tyskland.

Immateriella rättigheter på NEFF webbplatser, däribland patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade. Webbplatsen beviljar ingen licens att använda immateriella rättigheter som tillhör BSH-Gruppen (NEFF) eller tredje parter.

Friskrivningsklausul

Webbplatsen har utformats med största omsorg. Det går dock inte att garantera att all information på webbplatsen är korrekt. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt till följd av användning av webbplatsen, om inte sådan skada orsakas av uppsåt eller grov vårdslöshet från NEFF sida.

Alternativ tvistlösning (ADR) för konsumenter bosatta i EU

Som konsument har du möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd rörande en tvist du inte lyckats lösa direkt med NEFF.

Vad är ADR?

ADR är förfaranden för att utanför domstol lösa inhemska och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen genom ingripande av ett alternativt tvistlösningsorgan, som föreslår eller ålägger parterna en lösning eller sammanför parterna i syfte att underlätta en uppgörelse i godo.

En alternativ tvistlösningsnämnd är inte en domstol, utan en neutral part (exempelvis en konsumentombudsman eller reklamationsnämnd) som NEFF använder sig av för att lösa tvister i de fall konsumenten initierar en alternativ tvistlösningsprocess. Förfarandet är kostnadseffektivt, enkelt och snabbt, vilket gör det fördelaktigt både för konsumenten och för näringsidkaren som kan undvika höga rättegångskostnader och långa domstolsprocesser.

Hur initierar jag ett alternativt tvistlösningsförfarande?

Kontakta din lokala tvistlösningsnämnd nedan rörande ditt anspråk gentemot NEFF. Tvistlösningsnämnden kan ge dig närmare information om sitt förfarande och besvara de frågor du har om dess process.

Allmänna reklamationsnämnden*
Box 174
Stockholm, 10123
Sverige

http://www.arn.se

*Denna alternativa tvistlösningsnämnd är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klicka här för att komma till Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet.

Vår pålitliga service

Har du en fråga? Behöver du delar, eller hjälp av en servicetekniker? Kontakta oss direkt.

Telefonnummer: 0771-19 57 00
E-mail: Neff-service-SE@bshg.com
Vi finns alltid här för dig.

Upptäck NEFF

Hitta berättelser från köket, recept, evenemang, matlagningskurser och mycket annan inspiration här.

Hitta en återförsäljare

Hitta närmaste NEFF-återförsäljare som kan hjälpa dig att skapa ditt drömkök.