Sütik használata

A NEFF honlapja sütiket használ, amelyek segítségével engedélyezheti a NEFF számára, hogy anonim statisztikai adatokat gyűjtsön a honlap teljesítményének javítása érdekében. Ha nincs kifogása ez ellen, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Kattintson a jobb oldali hivatkozásra, ha további információkat szeretne kapni a használt sütikről, valamint a beállítási lehetőségekről.

HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

Ez az oldal (az azon hivatkozott dokumentumokkal együtt)ismerteti azokat a feltételeket, amelyekkel a http://www.neff-home.com/hu honlapunkat („Honlap”) akár mint vendég, akár mint regisztrált felhasználó használni lehet. Az oldal használata előtt kérjük olvassa el figyelmesen ezeket a feltételeket. A Honlapunk használatával Ön jelzi, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket, és betartja azokat. Ha nem ért egyet ezekkel a használati feltételekkel, akkor kérjük tartózkodjon a Honlapunk használatától.

Ránk vonatkozó információk

A Honlapunkat a BSH Kft. („Mi”) üzemelteti. Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. Adószám: 10900107-2-41

Honlapunk elérhetősége

a) Honlapunk elérése csak ideiglenesen engedélyezett, és fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapunkon nyújtott szolgáltatásokat (lásd alább) külön figyelmeztetés nélkül visszavonjuk vagy kiegészítsük. Nem vagyunk felelősek azért, ha a Honlapunk bármikor vagy bármennyi időre elérhetetlenné válna.

b) Időről időre korlátozhatjuk Honlapunk egyes részeihez vagy egészéhez való hozzáférést a nálunk regisztrált felhasználók számára.

c) Ha a biztonsági eljárás részét képező felhasználó-azonosító kódot, jelszót vagy bármilyen más információt választ vagy már rendelkezik ilyennel, úgy ezt az információt bizalmasan kell kezelnie, harmadik fél számára nem lehet kiadni. Fenntartjuk a jogot bármely Ön által választott vagy általunk Önhöz rendelt felhasználó-azonosító kód vagy jelszó letiltására, bármikor, ha véleményünk szerint Ön megszegte bármely részét ezeknek a használati feltételeknek.

d) Honlapunk használatakor mindig meg kell felelnie az elfogadható használat irányelvünk előírásainak.

e) Ön a felelős azért, hogy mindent megtegyen ami szükséges a Honlapunk elérése érdekében. Ugyancsak Ön felel azért, hogy minden olyan személy, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül éri el Honlapunkat, szintén tisztában legyen ezekkel a feltételekkel, és be is tartsa azokat.

Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok

a) A Honlapunkon megjelenő minden szellemi tulajdonnal kapcsolatos jognak és az ott publikált anyagoknak Mi vagyunk a tulajdonosai vagy rendelkezünk a felhasználási engedélyével. Ezeket a műveket az egész világon védik a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és egyezmények. Minden ilyen jog fenntartva.

b) Jogában áll egy példányt kinyomtatni, és akárhány oldalból álló kivonatokat letölteni személyes célra Honlapunkról, valamint felhívhatja vállalata dolgozóinak figyelmét a Honlapunkon megjelenő anyagokra.

c) A kinyomtatott vagy letöltött anyagok papír vagy digitális változatát semmiképpen sem módosíthatja, és nem használhat fel egyetlen ábrát, fényképet, videó- vagy hangfelvételt sem önmagában, a hozzá tartozó szöveg nélkül.

d) Minket (és bármely más azonosítható részvevőt) fel kell tüntetni, mint a Honlapunkon található anyag szerzőjét.

e) A Honlapunkon szereplő anyagok semmilyen részét nem használhatja fel kereskedelmi célból anélkül, hogy engedélyt kapna ere tőlünk vagy a Mi engedélyezőnktől.

f) Amennyiben ezeket a használati feltételeket megszegve nyomtatja ki, másolja vagy tölti le a Honlapunk bármely elemét, úgy az Ön joga a Honlapunk használatára azonnal felfüggesztésre kerül, és döntésünknek megfelelően azonnal vissza kell küldenie nekünk vagy meg kell semmisítenie az Ön által készített anyagokat.

Megjelenített információk megbízhatósága

A Honlapunkon olvasható kommentárok és egyéb anyagok nem tekintendők olyan tanácsnak, amelyben meg lehetne bízni. Ezért Mi elhárítunk minden olyan felelősséget és kötelezettséget, amely az ezen anyagok megbízhatóságából származik, bármely Honlapunk látogatója vagy bárki olyan számára, aki csak tájékoztatva lett a tartalmáról.

A Honlapunk rendszeresen változik

Célunk a Honlapunk folyamatos frissítése, ezért a tartalma bármikor megváltozhat. Ha arra szükség van, akkor felfüggesztjük a Honlapunkhoz való hozzáférést, vagy határozatlan időre bezárjuk. A Honlapunkon található bármely anyag bármely időpontban elavult lehet, és nincs kötelezettségünk arra, hogy ezeket frissítsük.

Felelősségünk

a) A Honlapunkon látható anyagokat a pontosságuk szempontjából garancia, feltételek és szavatosság nélkül tettük közzé. A törvény által megengedett mértékig mi, a vállalatcsoportunk más tagjai és a velünk kapcsolatban levő külső partnerek ezúton kifejezetten kizárjuk:

b) Az összes feltételt, szavatosságot és egyéb előírást, amelyet egyébként törvény, szokásjog vagy méltányossági jog ír elő.

c) Bármely felelősséget bármely közvetlen, közvetett vagy valamiből következő veszteséget vagy kárt, amely bármely felhasználónál felmerül a Honlapunkkal kapcsolatban, vagy a használatával, vagy azzal, hogy nem lehet használni, vagy a Honlapunk használatának eredményeként, bármely kapcsolódó weboldalon és bármely anyaggal, amely azon megjelenik, beleértve, de nem korlátozva bármely felelősséget a következőkért: (i) Bevétel vagy jövedelem elvesztése; (ii) üzleti veszteség; (iii) profit vagy szerződések elvesztése; (iv) tervezett megtakarítások elvesztése; (v) adatvesztés; (vi) jó hírnév vesztése; (vii) vezetői vagy irodai időveszteség; (viii) bármely más veszteségért vagy kárért, bárhogyan is merült fel és hogy a károkozás (ideértve a gondatlanságot is), szerződésszegésért vagy máshogyan, akár előre látható módon, feltéve, hogy ez a feltétel nem akadályozza az állóeszközei veszteségével vagy kárával kapcsolatos követeléseket vagy bármely egyéb közvetlen pénzügyi követelést, amelyet nem zárt ki a fent említett kategóriák egyike sem.

d) Ez nem vonatkozik a gondatlanságunk által okozott halálra vagy személyi sérülésre, sem a tisztességtelen megtévesztésre vagy az alapvető dologban megnyilvánuló megtévesztésre, sem bármely egyéb olyan felelősségre, amelyet törvény alapján nem lehet kizárni vagy korlátozni.

Információk Önről és az Ön látogatásairól a Honlapunkon

Az Önnel kapcsolatos információkat az adatkezelési irányelveink alapján dolgozzuk fel. Honlapunk használatával Ön beleegyezik ebbe a feldolgozásba, és szavatolja, hogy az Ön által megadott adatok pontosak.

Anyagok feltöltése a honlapunkra

a) Bármikor, amikor olyan szolgáltatást használ, amely lehetővé teszi anyagok feltöltését a Honlapunkra, vagy a Honlapunk más felhasználóival lép kapcsolatba, akkor meg kell felelnie az elfogadható használat irányelveiben lefektetett tartalom-előírásoknak. Ön szavatolja, hogy ez a hozzájárulás megfelel ezeknek az előírásoknak, és mentesít minket a szavatolás megszegésének következményei alól.

b) Bármely az Ön által a Honlapunkra feltöltött anyagot úgy tekintünk, mint amely nem bizalmas és tulajdonjogilag nem védett, és fenntartjuk a jogot az ilyen anyagok bármely célból való használatára, másolására, sokszorosítására és külső félnek való átadására. Mi abban az esetben is fenntartjuk a jogot az Ön személyazonossága külső félnek való kiadására, ha az azzal vádolja Önt, hogy az Ön által a Honlapunkra feltöltött anyag vagy hozzászólás az ő szellemi tulajdonhoz vagy a magánélethez fűződő jogait sérti.

c) Nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget külső fél irányába, az Ön vagy más felhasználók által a Honlapunkra feltett bármely anyag tartalmáért vagy pontosságáért.

d) Fenntartjuk a jogot az Ön által a Honlapunkon közzétett bármely anyag vagy hozzászólás eltávolítására, ha véleményünk szerint az nem felel meg az elfogadható használat irányelveiben lefektetett tartalom-előírásoknak.

Vírusok, hackelés és más támadások

a) Tilos a Honlapunk helytelen használata, szándékosan vírusok, trójaiak, férgek, logikai bombák vagy egyéb olyan anyagok feltöltése, amelyek rosszindulatúak vagy technológiailag károsak. Nem kísérelhet meg jogosulatlanul hozzáférni a Honlapunkhoz, a kiszolgálóhoz, amelyen a Honlapunkat tároljuk, vagy bármely, a Honlapunkhoz kapcsolódó kiszolgálóhoz, számítógéphez vagy adatbázishoz. Tilos megtámadnia a Honlapunkat szolgáltatásbénító vagy túlterheléses szolgáltatásbénító támadással.

b) Ennek a szabálynak a megsértésével bűncselekményt követ el az 1990-es Computer Misuse Act alapján. Bármely ilyen jogsértést jelenteni fogunk a bűnüldöző hatóságoknak, együttműködünk velük és kiadjuk nekik az Ön személyes adatait. Az ilyen jogsértés esetén az Ön jogát a Honlapunk használatára azonnali hatállyal megszüntetjük.

c) Nem vagyunk felelősek azokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Honlapunk használata miatt vagy az azon található vagy azzal kapcsolatban álló oldalról való letöltések miatt túlterheléses szolgáltatásbénító támadás, vírusok vagy egyéb technológiailag káros anyagok okoztak, amelyek megfertőzhetik az Ön számítógépét, számítógépes programjait, adatait vagy egyéb tulajdonában levő anyagokat.

Hivatkozás a honlapunkra

a) Önnek jogában áll hivatkozni a honlapunkra, feltéve, hogy ezt olyan módon teszi, amely tisztességes, jogilag rendben van és nem rontja a megítélésünket vagy előnye származik belőle, de ez a hivatkozás nem sugallhat semmiféle kapcsolatot, jóváhagyást vagy megbízást a Mi részünkről ott, ahol ez nem létezik.

b) Nem helyezhet el hivatkozást olyan weboldalon, amely nem az Ön tulajdonában van.

c) A Honlapunkat nem lehet más weboldalba keretben beilleszteni, és csak olyan hivatkozást lehet létrehozni, amely a Honlapunk főoldalára mutat. Fenntartjuk a jogot a hivatkozás engedélyezésének visszavonására előzetes figyelmeztetés nélkül. A weboldalnak, amelyről ránk hivatkozik, minden tekintetben meg kell felelnie az elfogadható használat irányelveiben lefektetett tartalom-előírásoknak.

d) Ha olyan, a Honlapunkon szereplő anyagot kíván felhasználni, amelynek leírása a fentiekben nem található meg, akkor írja meg kérését az mks-marketing-web@bshg.com e-mail címred) If you wish to make any use of material on Our Site other than that set out above, please address your request to mks-marketing-web@bshg.com.

Hivatkozások a Mi honlapunkról

Ahol a Honlapunk más oldalakra mutató hivatkozást és külső fél által biztosított forrásokat tartalmaz, azok csak a tájékoztatást szolgálják. Mi nem felügyeljük ezeknek az oldalaknak vagy forrásoknak a tartalmát, és nem vállalunk felelősséget sem értük sem bármely veszteségért vagy kárért, amely esetleg a használatuk miatt keletkezett.

Védjegyek

NEFF és a Neff logo a BSH Hausgeräte GmbH bejegyzett védjegyei, és használatuk engedély alapján lehetséges.

Változatok

Bármikor jogunkban áll ezeket a használati feltételeket felülvizsgálni ennek az oldalnak a kiegészítésével. Önnek kell ellenőriznie időről időre ezt az oldalt, hogy tisztában legyen az általunk végrehajtott változtatásokkal, mivel azok kötelezőek az Ön számára. A használati feltételek egyes előírásait a Honlapunkon máshol található előírások vagy közlemények esetleg felülírhatják.

Kérdések

Ha bármely kételye lenne a Honlapunkon megjelenő anyagokkal kapcsolatosan, akkor kérjük küldje el kérdéseit az mks-marketing-web@bshg.com e-mail címre.

Köszönjük, hogy meglátogatta Honlapunkat!

Honlap

MyNEFF

Terméke regisztrálásához a MyNEFF szolgáltatásban és online tippekért egyszerűen jelentkezzen be MyNEFF fiókjába.

Szolgáltatásaink

Kérdése van? Alkatrészre vagy szakemberre van szüksége? Hívjon minket.

Telefonszám: 06 80 200 201

Mi mindig segítünk.

NEFF Gourmet Center

Tapasztalja meg a modern design és a különlegesség harmóniáját. Csodálja meg egyedülálló NEFF készülékeinket!

Forgalmazó keresése

Keresse meg az Önhöz legközelebb NEFF forgalmazót, hogy valóra válthassa álmai konyháját.