Küpsiste kasutamine

Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid, mis võimaldab Neffil koguda anonüümseid statistilisi andmeid veebisaidi täiustamiseks. Eira seda sõnumit, kui oled nõus ja soovid jätkata. Klõpsa allolevatel linkidel, kui soovid lugeda lisateavet kasutatavate küpsiste ja selle kohta, kuidas küpsiste sätteid muuta.

 

Andmete kaitse

Andmete kaitse eeskiri

1. Vastutav organ

BSH Home Appliances AB Eesti filiaal, Lõõtsa tn 8a, 11415 Tallinn (selles teatises „meie“) kui selle veebilehe http://www.bsh-group.com/ee haldajad („BSH“), oleme BSH teabeteenuste kasutajate („teie“) isikuandmete haldamise eest vastutav organ.
Suhtume teie isikuandmete kaitsesse täie tõsidusega. Oleme astunud tehnilisi ja korralduslikke samme, et tagada andmekaitse-eeskirjade järgimine nii meie endi kui ka meie teenusepakkujate poolt.
Vastavalt kehtivatele andmekaitse-eeskirjadele oleme allpool esitanud teabe BSH teenuste kasutamisel kogutavate andmete tüübi, ulatuse ja otstarbe, töötlemise ja kasutamise kohta.

Me uuendame hetkel andmekaitse üldmääruse GDPR raames oma privaatsuseeskirju. Et kasutada oma õiguseid vastavalt GDPR-le, palun täitke järgnev ankeet . Muude andmekaitsega seotud küsimuste puhul võtke ühendust: dataprotection-EE@bshg.com

2. Isikuandmed

Isikuandmed on mis tahes teave, mille alusel on võimalik välja selgitada teie isik. Seda tüüpi teave võib olla näiteks teie nimi, postiaadress, e-posti aadress või telefoninumber. Küpsiste kasutamisega (osa 1), mis ei ole otseselt seotud teie identiteediga, on võimalik koguda teavet näiteks teie harjumuste kohta BSH Groupi teenuste kasutamisel, kuid hankida ka isikuandmeid. Niisugust kasutajapoolsel tuvastamisel põhinevat teavet kogutakse, salvestatakse ja hinnatakse seega individuaalselt. Mittepersonaalsed andmed on teave, mida kogutakse vaid agregeerituna, st see koondatakse suurematesse, mittekohandatavasse üksustesse, millest tehakse kokkuvõte, saadud teave kogutakse ja seda hinnatakse.

3. Andmete kogumine ja võõrandamine

Saate kasutada BSH teabeteenust ka oma isikut avaldamata.
Kõiki teie avaldatud isiklikke andmeid kasutame ja töötleme sellel otstarbel, mille tarbeks meile vastavad andmed esitasite. Näiteks kontaktivormil kogutavat teavet kasutame teie päringu töötlemiseks.

4. Veebiserveri logiandmed

Kui sisenete BSH Group Information Service süsteemi, on teie veebilehitseja tehniliselt seadistatud edastama meie veebiserverile automaatselt järgmisi andmeid („logiandmeid“), mille kogume logifailidesse:

• Sisenemise kuupäev
• Sisenemise kellaaeg
• Edasisaatva veebilehe URL
• Vastuvõetud fail
• Edastatud andmemaht
• Veebilehitseja tüüp ja versioon
• Operatsioonisüsteem
• IP-aadress
• Teie internetiteenuse pakkuja domeeninimi
See on teave, mis teie tuvastamist ei võimalda. Nimetatud teave on vajalik vaid tehnilisel otstarbel, et teile nõuetekohaselt edastada teie soovitud sisu, ning selle kogumine on veebilehtede kasutamise vältimatu osa. Logiandmeid analüüsitakse vaid statistilistel eesmärkidel, et meie veebilehte ja selle aluseks olevaid süsteeme parandada.

5. Pseudonüüme kasutavad kasutusprofiilid

Teabeteenuste (ja selle uudiskirjade) kasutamisel kogume teie kasutusharjumuste kohta andmeid küpsiste ja veebilutikate abil, et parandada reklaamide sisu, viia läbi turu-uuringuid ja kohandada BSH Groupi teabeteenuseid vastavalt kasutajate vajadustele. Nende andmete kogumine ja kasutusprofiili loomine toimub anonüümselt küpsise ID alusel.
Loome ja salvestame neid kasutusprofiile vaid anonüümsel kujul ning ei kombineeri neid teie nime ega ühegi muu teabega, mis võiks teie isiku paljastada, nt e-posti aadressiga.
Kogume kasutusandmeid ja loome kasutusprofiile Adobe Analyticsi teenuse abil, mille looja on Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Iirimaa („Adobe“). Teave selle kohta, kuidas te BSH Groupi teabeteenust kasutate, saadetakse Adobe’i serveritesse, kus seda analüüsitakse ja meile koondandmetena tagasi saadetakse, näidates meile veebilehe üldisi kasutussuundumusi.
Teil on õigus oma kasutusandmete kogumine ja anonüümse kasutajaprofiili loomine keelata (opt-out). Sellest saate teada anda Adobe opt-out’i veebilehel. Küpsiste tööpõhimõttes ja Adobe Analyticsi süsteemi loobumisvõimalustest saate lähemalt lugeda Adobe’i ametlikust dokumentatsioonist aadressil http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html .
ja/või
Kasutusandmete kogumisel ja kasutusprofiilide loomisel kasutame teenust Google Analytics ettevõttelt Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Andmete töötlemine toimub Ameerika Ühendriikides, millele ei kohaldu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (EÜT L 281, lk 31). Teave selle kohta, kuidas te BSH Groupi veebilehte kasutate, saadetakse Google’i serverisse, analüüsitakse ning meile saadetakse tagasi koondandmed, mis väljendavad üldisi suundumusi saidi kasutuses.
Teil on õigus oma kasutusandmete kogumine ja anonüümse kasutajaprofiili loomine keelata (opt-out). Sellest saate teada anda Google’i opt-out’i veebilehel. Küpsiste tööpõhimõttes ja Google Analyticsi süsteemi loobumisvõimalustest saate lähemalt lugeda Google’i ametlikust dokumentatsioonist aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .
Kasutame veel üht Google Inc. poolt osutatavat teenust, uuestiturustamist. Kui olete meie veebilehti või veebiteenuseid juba külastanud ning olete meie pakkumistest huvitatud, pöördutakse Google’i partnerite võrgustikus teie poole uuesti sihitud reklaami kaudu. Reklaami suunamine toimub küpsiste kasutamise põhjal. Tekstifailide abil saab analüüsida teie kasutajakäitumist saidi külastamisel ning seda siis sihitud tootesoovituste ja internetipõhise reklaami esitamiseks kasutada.
Kui soovite internetireklaami mitte saada, võite Google’i küpsiste kasutamise keelata, külastades järgmist lehekülge https://www.google.de/settings/ads/anonymous?sig=ACi0TCj1Uvs5qRC0bvLr7WOt4c8oY-elMwfSYVgU2EZpG4D8YwNLrT_EzmvZZuvrIwFrGrBUkULxujNcTtyVwlEUYThRHo9y7A&hl=en

6. Andmete edastamine välistele kolmandatele pooltele

Teeme BSH teabeteenuste edastamisel koostööd mitmete teenusepakkujatega. Kuna oleme teenusepakkujatele kui tellitud andmetöötlejatele vastavalt kohalikele andmekaitseseadustele pannud kohustuse tegutseda meie rangete eeskirjade alusel, ei ole välistel partneritel teie andmete töötlemiseks tarvis nõusolekut küsida.
Kui mõnel muul juhul nõuavad andmekaitseseadused teie nõusolekut, et edastada teenusepakkujatele BSH teabeteenuste kasutajate isikuandmeid, teavitame teid sellest eraldi ega edasta teie andmeid ilma eelneva loata.

7. Kontaktivorm

Meiega e-posti või kontaktivormi kaudu ühendust võttes salvestatakse teie esitatud andmed taotluse töötlemiseks ja võimalike hilisemate küsimuste lahendamiseks.

8. Alaealiste andmed

Alaealistel ei ole lubatud edastada meile isikuandmeid ilma vanemate või hooldajate loata.

9. Viited muudele veebilehtedele

Teabeteenuses leidub viiteid ka teistele veebilehtedele. Meil puudub võimalus mõjutada nende veebilehtede haldajate tegevuse vastavust või mittevastavust andmekaitse-eeskirjadele.

10. Õigus teabele ning andmete parandamisele, kustutamisele ja blokeerimisele

Palun pöörduge andmekaitset või oma isikuandmete parandamist, blokeerimist või kustutamist puudutavates küsimustes otse veebilehe õigusalases teabes märgitud kontaktisikute poole.

11. Käesoleva andmekaitseteabe muudatused

Vajadusel käesolevat andmekaitseteadet muudetakse, et see vastaks võimalikele andmekaitse seisukohalt olulistele muudatustele meie teenustes, nt uute teenuste turule toomise korral seadustele vastavuse tagamiseks.

12. Kontakt

Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, saatke meile e-kiri järgmisel aadressil:

BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com

Ülaltoodud andmete kaitse eeskiri kehtib alates: 1. juuli 2017

13. Küpsised

Nagu paljud teisedki veebilehed, kasutame ka meie küpsiseid. Need on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server teie arvuti kõvakettale saadab. Niiviisi saame automaatselt teatud teavet näiteks IP-aadressi, kasutatava veebilehitseja, teie arvuti operatsioonisüsteemi ja teie internetiühenduse kohta.
Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks või teie arvutisse viiruste saatmiseks. Küpsistes leiduva teabega lihtsustame navigeerimist ja muudame oma veebilehtede korrektse kuvamise lihtsamaks.
Mitte mingil juhul ei jagata kogutavat teavet kolmandatele pooltele ilma teie loata.
Loomulikult saate meie veebilehte alati ka küpsisteta vaadata. Veebilehitsejad lubavad alati vaikimisi küpsiseid. Saate selle igal ajal oma veebilehitseja seadistustest välja lülitada. Seadistuste muutmise kohta saate lähemat teavet oma veebilehitseja abifunktsioonist. Pidage meeles, et teatud meie veebilehe funktsioonid ei pruugi välja lülitatud küpsistega töötada.

14. Spetsiaalsete pistikprogrammide kasutamine sotsiaalmeedia osana

Facebook

BSH Group kasutab sotsiaalseid pistikprogramme („pistikprogrammid“) sotsiaalvõrgustikult Facebook.com, mida haldab Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook“). Need on märgitud Facebooki logoga, järelliitega „Facebook“, tähisega „meeldib“ või „jaga“.
Kui külastate meie veebilehel niisuguseid pistikprogramme sisaldavaid veebilehti, on need algselt välja lülitatud. Pistikprogramme ei lubata enne, kui klõpsate vastavat nuppu. Pistikprogrammide lubamisega loote ühenduse Facebooki keskkonnaga ning kinnitate, et annate loa oma andmete Facebooki edastamiseks. Kui olete Facebooki sisse loginud, saab Facebook teie külastuse teie kontoga siduda. Vastava nupu vajutamisel saadab veebilehitseja teabe otse Facebooki, kuhu see salvestatakse.
Täpsemat teavet andmete kogumise ulatuse ja otstarbe, andmete edasise töötluse ja kasutamise kohta Facebookis, oma õiguste ja seadistuste kohta, mida saate oma privaatsuse kaitseks määrata, saate Facebooki andmekaitse eeskirjadest.
Kui te ei soovi, et Facebook teie kohta meie veebilehe kaudu andmeid koguks, peate enne meie saidi külastamist Facebookist välja logima.

Google+
BSH Group kasutab sotsiaalseid pistikprogramme (pistikprogrammid) sotsiaalvõrgustikust, plus.google.com mille haldaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid („Google“). Need on märgitud Google+ logoga, järelliitega „Google+“ või „Google plus“ või „+1“.
Kui külastate meie veebilehel niisuguseid pistikprogramme sisaldavaid veebilehti, on need algselt välja lülitatud. Pistikprogramme ei lubata enne, kui klõpsate vastavat nuppu. Pistikprogrammide lubamisega loote ühenduse Google’i keskkonnaga ning kinnitate, et annate loa oma andmete Google’ile edastamiseks. Kui olete Google+ keskkonda sisse loginud, saab Google+ teie külastuse teie kontoga siduda. Vastava nupu vajutamisel saadab veebilehitseja teabe otse Google’ile, kuhu see salvestatakse.
Täpsemat teavet andmete kogumise ulatuse ja otstarbe, andmete edasise töötluse ja kasutamise kohta Google+ poolt, oma õiguste ja seadistuste kohta, mida saate oma privaatsuse kaitseks määrata, saate Google’i andmekaitse eeskirjadest.
Kui te ei soovi, et Google teie kohta meie veebilehe kaudu andmeid koguks, peate enne meie saidi külastamist Google+ keskkonnast välja logima.

YouTube

BSH Group kasutab videoplatvormi YouTube, mida haldab YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube on platvorm, mis võimaldab audio- ja videofailide taasesitamist.
Kui meie veebilehel lehekülje avate, loob integreeritud YouTube’i mängija ühenduse YouTube’i keskkonnaga, et tagada video- või audiofaili tehniline ülekanne. Kui ühendus YouTube’i keskkonnaga on loodud, saadetakse andmed YouTube’i.
Täpsemat teavet andmete kogumise ulatuse ja otstarbe, andmete edasise töötluse ja kasutamise kohta YouTube’i poolt, oma õiguste ja seadistuste kohta, mida saate oma privaatsuse kaitseks määrata, saate YouTube’i andmekaitse eeskirjadest.

Twitter

BSH Group kasutab sotsiaalseid pistikprogramme („pistikprogrammid“) sotsiaalvõrgustikult Twitter, mida haldab Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Need on märgitud Twitteri logoga või liitega „tweet“ (säuts).
Kui külastate meie veebilehel niisuguseid pistikprogramme sisaldavaid veebilehti, on need algselt välja lülitatud. Pistikprogramme ei lubata enne, kui klõpsate vastavat nuppu. Pistikprogrammide lubamisega loote ühenduse Twitteri keskkonnaga ning kinnitate, et annate loa oma andmete Twitterile edastamiseks. Kui olete Twitteri keskkonda sisse loginud, saab Twitter teie külastuse teie kontoga siduda. Vastava nupu vajutamisel saadab veebilehitseja teabe otse Twitterile, kuhu see salvestatakse.
Täpsemat teavet andmete kogumise ulatuse ja otstarbe, andmete edasise töötluse ja kasutamise kohta Twitteri poolt, oma õiguste ja seadistuste kohta, mida saate oma privaatsuse kaitseks määrata, saate Twitteri andmekaitse eeskirjadest.

Meie teenindus

NEFF'i klienditeenindus tagab teile koos seadmega ka väga kõrge tasemega teeninduse. Meie teenindus on usaldusväärne, kompetentne ja kiire nii enne kui ka pärast ostu.

Tutvuge NEFFiga

Siit leiate köögilugusid, retsepte ja rohkelt inspiratsiooni toiduvalmistamiseks.

Leidke edasimüüja

Leidke lähim NEFFi edasimüüja, kes aitab teil endale oma unistuste köök saada.