Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du t.ex. ska kunna fylla i kontaktformuläret och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktioner. Klicka på länkarna till höger för att se mer information om de cookies vi använder eller om du vill läsa vår Integritetspolicy.

 

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS

Denna sida (tillsammans med de dokument som refereras till på den) talar om de användarvillkor som gäller när du använder webbplatsen http://www.neff-home.com/se (”Vår webbplats”), vare sig det är som gäst eller som registrerad användare. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa användarvillkor och samtycker till att rätta dig efter dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, ska du avstå från att använda vår webbplats.

Information om oss

Vår webbplats sköts av BSH Home Appliances AB (”Vi”). Vi är registrerade i Box 503, SE-169 29 Solna. Vårt VAT-nummer är SE556201418201

Tillgång till vår webbplats

a) Tillgång till vår webbplats är tillåtet på en temporär basis och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra tjänsten som vi tillhandahåller på vår webbplats utan att meddela detta (se nedan). Vi ansvarar inte för om vår webbplats av någon anledning är otillgänglig, när som helst eller under en längre period.

b) Då och då kan vi begränsa tillgången till vissa delar av vår webbplats, eller hela webbplatsen, för användare som registrerat sig hos oss.

c) Om du väljer, eller har tillhandahållits med, en användaridentifieringskod, ett lösenord eller någon annan typ av information som en del av våra säkerhetsprocedurer, måste du behandla denna information som konfidentiell, och du får inte avslöja den för en tredje part. Vi har rätt att avaktivera användaridentifieringskoder eller lösenord, vare sig det är du som bestämt det eller om det tillämpas av oss, när som helst, om vi anser att du inte uppfyller vilket som av villkoren i dessa användarvillkor.

d) När du använder vår webbplats, måste du uppfylla villkoren i vår accepterade användarpolicy.

e) Du ansvarar för att göra alla arrangemang som krävs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du ansvarar även för att se till att alla personer, som får tillgång till vår webbsida via din internetanslutning, är medvetna om dessa villkor samt att de uppfyller dem.

Rättigheter till intellektuell egendom

a) Vi är ägaren eller licensinnehavaren till alla rättigheter när det gäller intellektuell egendom på vår webbplats och material som publiceras på den. Denna egendom skyddas av upphovsrättslagar och överenskommelser runtom i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

b) Du kan skriva ut en kopia, eller ladda ner utdrag, från en sida/sidor på vår webbplats för personligt ändamål och du kan upplysa andra inom organisationen om material som publiceras på vår webbplats.

c) Du får inte på något sätt ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du skrivit ut eller laddat ner och du får inte använda illustrationer fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat utan sammanhörande text.

d) Vår status (och den för eventuella medarbetare) som upphovspersoner för material på vår webbplats ska alltid tillkännages.

e) Du får inte använda någon del av vår webbplats i kommersiella syften utan att du fått tillstånd att göra så från oss eller våra licensgivare.

f) Om du skriver av, kopierar eller laddar ner något från vår webbplats och inte rättar dig efter dessa användarvillkor, upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, enligt våra anvisningar, returnera eller förstöra kopior som du har gjort av materialet.

Tillförlitlighet för information som publiceras

Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsett som råd som man ska lita på. Därför avsäger vi oss alla förpliktelser och allt ansvar i anslutning till sådant material som besökare publicerat på vår webbplats, eller någon annan som kan ha informerats om något av dess innehåll.

Vår webbplats förändras ofta

Vårt syfte är att uppdatera vår webbplats regelbundet och vi kan när som helst ändra dess innehåll. Om behov uppstår kan vi suspendera tillgång till vår webbplats eller stänga den på obestämd tid. Material på vår webbplats kan när som helst bli inaktuellt och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

Våra förpliktelser

a) Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls utan garantier, villkor eller ansvarsförbindelser när det gäller dess korrekthet. Så långt lagen tillåter det, exkluderar vi, övriga medlemmar i vår företagsgrupp och tredje parter uttryckligen:

b) Alla villkor, garantier och andra bestämmelser som kan uppkomma genom lagstiftning, rättspraxis eller tillämpning av sedvanerätt.

c) Allt ansvar för direkt, indirekt eller därav följande förlust eller skada som uppstått för en användare i anslutning till vår webbplats eller i anslutning till användning, felaktig användning eller resultat av användning av vår webbplats, webbplatser som är länkade till den eller material som publiceras där, inklusive men inte begränsat till ansvar för: (i) förlust av inkomst eller avkastning; (ii) verksamhetsförlust; (iii) förlust av vinst eller kontrakt; (iv) förlust av förväntade besparingar; (v) förlust av data; (vi) förlust av goodwill; (vii) lednings- eller kontorstid som gått till spillo; (viii) för all slags annan förlust eller skada, och som antingen uppstått genom felaktig hantering (inklusive okunskap), kontraktsbrott eller annat, även om det förutsågs, förutsatt att detta villkor inte ska förhindra anspråk för förlust eller skada på din fysiska egendom eller andra anspråk för direkt ekonomisk förlust som inte exkluderas av någon av de kategorier som anges ovan.

d) Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskador som inträffar till följd av vår försummelse, inte heller vårt ansvar för bedräglig, felaktig framställning eller felaktig framställning när det gäller en grundläggande fråga, inte heller annat ansvar som inte kan exkluderas eller begränsas under gällande lag.

Information om dig och dina besök på vår webbplats

Vi behandlar informationen om dig i enlighet med vår sekretsspolicy. När du använder vår webbplats samtycker du till en sådan behandling och du garanterar att all information om dig är korrekt.

Ladda upp material på vår webbplats

a) När du använder en funktion där du får ladda upp material på vår webbplats, eller kan komma i kontakt med andra användare av vår webbplats, måste du uppfylla de standarder för innehåll som anges i vår accepterade användarpolicy. Du garanterar att sådana bidrag är i enlighet med dessa standarder och att du håller oss skadefria för brott mot denna garanti.

b) Material som laddas upp till vår webbplats anses som icke-konfidentiell och icke-ägande och vi har rätt att kopiera, distribuera och avslöja detta material till tredje parter i olika syften. Vi har även rätt att avslöja din identitet till en tredje part som anser att material som publicerats eller laddats upp av dig på vår webbplats innebär ett intrång på deras rättigheter för intellektuell egendom eller deras rätt till sekretess.

c) Vi ansvarar inte, eller har förpliktelser till tredje parter, för innehållet eller korrektheten när det gäller material som publiceras av dig eller andra användare på vår webbplats.

d) Vi har rätt att ta bort material eller publiceringar som kommer från dig på vår webbplats, om vi tycker att detta material inte är i enlighet med de standarder som finns i vår accepterade användarpolicy.

Virus, hackare och andra intrång

a) Man får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller teknologiskt skadligt. Man får inte försöka att få otillåten tillgång till vår webbplats, servern där vår webbplats finns eller andra servrar, datorer eller databaser i anslutning till vår webbplats. Man får inte attackera vår webbplats via en DoS-attack (Denial of Service) eller en DDoS-attack (Distributed Denial of Service).

b) Om man bryter mot detta, begår man en kriminell handling enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera sådana intrång till relevanta juridiska myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja aktuell persons identitet. Vid ett sådant intrång upphör den aktuella personens rätt att använda vår webbplats omedelbart.

c) Vi ansvarar inte för förluster eller skador som orsakats av distributed-denial-of-service-attacker, virus eller annat teknologiskt skadligt material som kan påverka din dator till följd av användning av vår webbplats eller nedladdning av material från den, eller andra webbplatser som är länkade till den.

Länka till vår webbplats

a) Du kan länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett ärligt och juridiskt tillåtet sätt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du får inte etablera en länk på ett sådant sätt att den innebär en associering, ett godkännande eller en bekräftelse från vår sida där det inte finns någon.

b) Du får inte etablera en länk från en webbplats du inte äger.

c) Vår webbplats får inte vara med på en annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning dra tillbaka länkningstillståndet. Den webbplats som du länkar från måste helt och hållet uppfylla de innehållsstandarder, som finns i vår accepterade användarpolicy.

d) Om du vill använda material på vår webbplats på annat sätt än vad som anges ovan, ska du vända dig till mks-marketing-web@bshg.com.

Länkar från vår webbplats

Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter, är dessa länkar enbart för din information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och har inget ansvar för dem eller för eventuell förlust eller skada som uppstår genom din användning av dem.

Varumärken

NEFF och Neff-logon är registrerade varumärken för BSH Hausgeräte GmbH och används under licens.

Variationer

Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att ändra på denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att notera eventuella ändringar som gjorts, eftersom de är bindande för dig. Vissa av villkoren i dessa användarvillkor kan även ersättas av andra villkor eller meddelanden som finns på annat håll på vår webbplats.

Dina åsikter

Om du har åsikter om material som finns på vår webbplats, ska du kontakta mks-marketing-web@bshg.com.

Tack för att du besökte vår webbsida.

Hemsida

Vår pålitliga service

Har du en fråga? Behöver du delar, eller hjälp av en servicetekniker? Kontakta oss direkt.

Telefonnummer: 0771-19 57 00
E-mail: Neff-service-SE@bshg.com
Vi finns alltid här för dig.

Upptäck NEFF

Hitta berättelser från köket, recept, evenemang, matlagningskurser och mycket annan inspiration här.

Hitta en återförsäljare

Hitta närmaste NEFF-återförsäljare som kan hjälpa dig att skapa ditt drömkök.