Bruk av informasjonskapsler

Vår nettside bruker informasjonskapsler for at du skal kunne legge artikler i handlekurven, bestille en tekniker online og lar oss samle inn anonyme statistiske data, slik at vi kan tilby en bedre tjeneste på nettsiden. Ignorer denne meldingen hvis du ønsker å fortsette. Klikk på koblingene nedenfor hvis du vil se mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du håndterer innstillinger.

 

VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED

Denne siden (sammen med dokumentene som det refereres til på den) gir deg vilkårene for den bruken du kan kan ha nettstedet vårt http://www.neff-home.com/no (“Nettstedet vårt”), enten som gjest eller registrert bruker. Les nøye gjennom disse vilkårene for bruk før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt, indikerer du at du aksepterer disse vilkårene for bruk og at du samtykker til å følge dem. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene for bruk, vennligst avstå fra å bruke nettstedet vårt.

Informasjon om oss

Hjemmesiden neff-home.com/no eies av BSH Husholdningsapparater AS, Grensesvingen 9, Oslo, nedenfor kalt "NEFF Hvitevarer".

Tilgang til nettstedet vårt

a) Tilgang til nettstedet vårt er tillatt på midlertid basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre tjenesten vi leverer på nettstedet vårt uten varsel (se under). Vi er ikke ansvarlige dersom nettstedet vårt av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig til enhver tid eller i en gitt periode periode.

b) Fra tid til annen, kan vi begrense tilgangen til noen deler av nettstedet vårt eller hele nettstedet for brukere som har registrert seg hos oss.

c) Hvis du velger, eller har fått, en brukeridentifiseringskode, passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke videreformidle den til tredjepart. Vi har rett til å deaktivere brukeridentifiseringskoder eller passord, enten de er valgt av deg eller tilordnet av oss, når som helst, hvis du etter vår mening ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

d) Når du bruker nettstedet vårt, må du overholde bestemmelsene til våre retningslinjer for akseptabel bruk.

e) Du er ansvarlig for å ta alle nødvendige forholdsregler for å få tilgang til nettstedet vårt. Du er også ansvarlig for at alle som har tilgang til vårt nettsted gjennom din internettforbindelse, er kjent med disse vilkårene, og at de overholder dem.

Immaterielle rettigheter

a) Vi er eier eller er rettighetshaver av alle immaterielle rettigheter på vårt nettsted, og av materialet publisert på dette. Disse verkene er beskyttet av lov om opphavsrett og traktater rundt om i verden. Alt dette med enerett.

b) Du kan skrive ut en kopi, og kan laste ned utdrag, av hvilken som helst side(r) fra vårt nettsted for personlig referanse, og du kan rette oppmerksomheten til andre i din organisasjon mot materiale som er lagt ut på vårt nettsted.

c) Du må ikke på noen som helst måte endre papirkopier eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned, og du må ikke bruke illustrasjoner, bilder, video- eller lydsekvenser eller annen grafikk separat fra medfølgende tekst.

d) Vår status (og status til identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på vårt nettsted må alltid oppgis.

e) Du må ikke bruke deler av materialet på vårt nettsted til kommersielle formål uten å få rettigheter til å gjøre det fra oss eller våre rettighetshavere.

f) Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av vårt nettsted i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialene du har laget.

Tillit til informasjon som er offentliggjort

Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på vårt nettsted er ikke ment å gi råd om hvilken tillit det skal legges til innholdet. Vi frasier oss derfor ethvert juridisk ansvar og ansvar som oppstår som følge av enhver tillit som er tillagt slikt materiale av enhver besøkende på vårt nettsted, eller av noen som kan ha blitt informert om noe av dets innhold.

Nettstedet vårt endres regelmessig

Vi har som mål å oppdatere nettstedet vårt regelmessig, og kan når som helst endre innholdet. Om nødvendig, kan vi avbryte tilgangen til vårt nettsted, eller lukke det på ubestemt tid. Alt materiale på vårt nettsted kan når som helst være utdatert, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

Vårt juridiske ansvar

a) Materialet som vises på vårt nettsted oppgis uten garantier, betingelser, eller skriftlige garantier for dets nøyaktighet. I den grad loven tillater det, utelukker vi, andre medlemmer av vår gruppe av selskaper og tredjeparter som er knyttet til oss, uttrykkelig følgende:

b) Alle betingelser, skriftlige garantier og andre vilkår som kan være underforstått ved statutt, sedvanerett eller egenkapitalloven.

c) Ethvert juridisk ansvar for direkte, indirekte eller følgeskade eller skade som er forårsaket av en bruker i forbindelse med vårt nettsted eller i forbindelse med bruken, manglende evne til å bruke, eller resultatene av bruken av nettstedet vårt, nettsteder som er knyttet til dette og materiale som er lagt ut på det, inkludert, uten begrensning, ethvert juridisk ansvar for: (i) tap av inntekt eller omsetning, (ii) tap av virksomhet (iii) tap av fortjeneste eller kontrakter (iv) tap av forventede besparelser (v) tap av data; (vi) tap av goodwill (vii) bortkastet styring eller kontortid (viii) for alle andre eventuelle tap eller skader av noe slag, uansett når den oppstår og om den skyldes skadevoldende handling (herunder uaktsomhet), brudd på kontrakt eller annet, selv om det er forutsigbart, forutsatt at denne betingelsen ikke hindrer krav om tap av eller skade på din rørlige eiendom eller andre krav til direkte økonomisk tap som ikke er utelukket av noen av kategoriene angitt ovenfor.

d) Dette påvirker ikke vårt juridiske ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet, ei heller vårt juridiske ansvar for svindelaktig uriktig fremstilling eller uriktig fremstilling av et grunnleggende spørsmål, ei heller annet juridisk ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

Informasjon om deg og dine besøk på siden vår

Vi behandler informasjon om deg i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke vårt nettsted samtykker du til slik behandling og du garanterer skriftlig at all data oppgitt til oss er korrekt.

Opplasting av materiale til siden vår

a) Når du bruker en funksjon som gir deg muligheten til å laste opp materiale til vårt nettsted, eller å kontakte andre brukere av vårt nettsted, må du overholde innholdsstandardene som er angitt i våre retningslinjer for akseptabel bruk. Du garanterer skriftlig at slike bidrag overholder disse standardene, og du kompenserer oss for ethvert brudd på denne garantien.

b) Alt materiale du laster opp på vårt nettsted vil regnes som ikke-konfidensielt og generisk, og vi har rett til å bruke, kopiere, distribuere og oppgi til tredjeparter alt slikt materiale uansett formål. Vi har også rett til å avsløre din identitet til enhver tredjepart som hevder at materiale som er lagt ut eller lastet opp av deg på vårt nettsted utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til privatliv.

c) Vi er ikke ansvarlig, eller juridisk ansvarlig, overfor noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten til materiale som er lagt ut av deg eller noen annen bruker på vårt nettsted.

d) Vi har rett til å fjerne alt materiale eller post du legger ut på vårt nettsted hvis dette materialet, etter vår mening, ikke overholder innholdsstandardene som er angitt i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

Virus, hacking og andre lovbrudd

a) Du må ikke misbruke vårt nettsted ved å bevisst introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke prøve å oppnå uautorisert tilgang til vårt nettsted, serveren som nettstedet vårt er lagret på eller noen annen server, datamaskin eller database knyttet til vårt nettsted. Du må ikke angripe vårt nettsted via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.

b) Ved å bryte med denne bestemmelsen, begår du et lovbrudd i henhold til følgende lov: Computer Misuse Act 1990. Vi rapporterer alle slike brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene, og vi kommer til å samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre din identitet til dem. I tilfeller av et slikt brudd, vil din rett til å bruke vårt nettsted opphøre umiddelbart.

c) Vi er ikke juridisk ansvarlige for eventuelle tap eller skade som skyldes et distribuert tjenestenektangrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan skade ditt datautstyr, dine dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale som skyldes din bruk av vårt nettsted eller din nedlastning av materiale som er lagt ut på det, eller annet nettsted koblet til det.

Kobling til vårt nettsted

a) Du kan koble til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det, men du må ikke etablere en kobling på en slik måte som antyder noen form for forening, godkjenning eller tilslutning fra vår side det ikke finnes.

b) Du må ikke etablere en kobling fra nettsteder som ikke eies av deg.

c) Vårt nettsted må ikke være innrammet på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en kobling til noen del av vårt nettsted annet enn hjemmesiden. Vi reserverer oss retten til å trekke tilbake koblingstillatelsen uten varsel. Nettstedet som du kobler fra må i alle henseender overholde innholdsstandardene som er angitt i våre retningslinjer for akseptabel bruk.

d) Hvis du ønsker å bruke materiale på vårt nettsted på annen måte enn det som er stipulert over, vennligst send din forespørsel til Neff-service-NO@bshg.com

Koblinger fra siden vår

Der vårt nettsted inneholder koblinger til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt til din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og aksepterer intet ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

Jurisdiksjon og gjeldende lov

a) De norske domstolene har ikke-eksklusiv jurisdiksjon over alle krav som oppstår som følge av, eller relatert til, et besøk på vårt nettsted, selv om vi beholder retten til å reise sak mot deg for brudd på disse vilkårene i ditt bostedsland eller et annet relevant land.

b) Disse bruksvilkårene og eventuell tvist eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med dem eller deres gjenstand eller formasjon (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal være underlagt og tolket i samsvar med loven i Norge.

Varemerker

NEFF og Neff-logoen er registrerte varemerker for BSH og brukes med lisens.

Avvik

Vi kan når som helst revidere disse bruksvilkårene ved å gjøre endringen på denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også erstattes av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på vårt nettsted.

Dine bekymringer

Hvis du har bekymringer vedrørende materiale som vises på vårt nettsted, vennligst kontakt Neff-service-NO@bshg.com.

Takk for at du besøkte vårt nettsted.

Hjemmeside

Vår service

Har du spørsmål? Trenger du reservedeler eller servicetekniker? Ring oss!

Telefonnummer: 22660600
E-mail: Neff-service-NO@bshg.com

Vi er alltid her for å hjelpe deg.

Oppdag NEFF

Les mer om vår historie og hvordan lidenskapelige matentusiaster fra hele Europa gleder seg over matlaging.

Finn din forhandler

Finn din nærmeste NEFF-forhandler som hjelper deg å skape ditt drømmekjøkken.