Sīkdatņu izmantošana.

NEFF tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, atļaujiet NEFF apkopot anonīmus statistikas datus, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes darbību. Ja vēlaties turpināt, ignorējiet šo ziņojumu. Ja vēlaties iepazīties ar plašāku informāciju par izmantotajām sīkdatnēm un to, kā pārvaldīt savus iestatījumus, noklikšķiniet uz labajā pusē redzamajām saitēm.

 

TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šajā lapā (līdz ar dokumentiem, uz kuriem šajā lapā izdarīta atsauce) izklāstīti lietošanas noteikumi, atbilstoši kādiem jūs drīkstat lietot mūsu tīmekļa vietni http://www.neff.co.uk („Mūsu vietne”) vai nu kā viesis, vai kā reģistrēts lietotājs. Pirms vietnes lietojuma sākšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus. Lietojot Mūsu vietni, jūs norādāt, ka akceptējat šos lietošanas noteikumus un ka apņematies tos ievērot. Ja šiem lietošanas noteikumiem nepiekrītat, lūdzu, atturieties no Mūsu vietnes lietojuma.

Informācija par mums

Mūsu vietni vada BSH Home Appliances Limited („Mēs”). Mēs esam reģistrēti Anglijā un Velsā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 1844007, un mūsu juridiskā adrese ir Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, Apvienotā Karaliste. Mūsu galvenā tirdzniecības adrese ir Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, Apvienotā Karaliste. Mūsu PVN maksātāja numurs GB108311845

Piekļuve mūsu vietnei

a) Piekļuve mūsu vietnei ir atļauta uz laiku, un mēs paturam tiesības atsaukt vai grozīt Mūsu vietnē sniegto pakalpojumu bez paziņošanas par to (skatīt turpinājumā). Mēs neuzņemsimies atbildību, ja kāda iemesla dēļ Mūsu vietne kādā brīdī vai kādu laika periodu nebūs pieejama.

b) Laiku pa laikam mēs varam lietotājiem, kuri pie mums reģistrējušies, ierobežot piekļuvi dažām mūsu vietnes daļām vai visai vietnei.

c) Ja izvēlaties vai ja jums tiek piešķirts lietotāja identifikācijas kods, parole vai kāds cits informācijas elements kā mūsu drošības procedūru sastāvdaļa, jums pret šādu informāciju jāizturas kā pret konfidenciālu, un jūs to nedrīkstat izpaust nevienai trešajai pusei. Mums ir tiesības jebkurā laikā atspējot ikviena lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai tā ir jūsu izvēlēta vai mūsu piešķirta, ja, mūsuprāt, jūs neesat ievērojis kādu no šiem lietošanas noteikumiem.

d) Lietojot Mūsu vietni, jums jāievēro mūsu pieņemama lietojuma politikas noteikumi.

e) Jūs atbildat par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai piekļūtu Mūsu vietnei. Tāpat jūsu pienākumos ir nodrošināt, lai visas personas, kuras piekļūst Mūsu vietnei, izmantojot jūsu interneta savienojumu, zinātu šos noteikumus un tos ievērotu.

Intelektuālā īpašuma tiesības

a) Mēs esam visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licences turētājs Mūsu vietnē un tajā publicētajos materiālos. Šos darbus aizsargā autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šādas tiesības ir paturētas.

b) Savas personiskās uzziņas nolūkā jūs drīkstat izdrukāt jebkuras lapas (-u) vienu eksemplāru un lejupielādēt izrakstus no Mūsu vietnes, un jūs drīkstat vērst savā organizācijā strādājošo uzmanību uz Mūsu vietnē publicēto materiālu.

c) Jūs nedrīkstat nekādā veidā modificēt neviena izdrukātā vai lejupielādētā materiāla papīra vai digitālos eksemplārus, un jūs nedrīkstat lietot nevienu ilustrāciju, fotoattēlu, video vai audio rullīšus un nevienu grafiku atsevišķi no to pavadošā teksta.

d) Vienmēr jābūt norādītam mūsu (un visu identificēto līdzstrādnieku) kā Mūsu vietnē esošo materiālu autoru statusam.

e) Jūs nedrīkstat izmantot nevienu Mūsu vietnē esošo materiālu daļu komerciālā nolūkā, nesaņemot no mums vai no mūsu licences devējiem licenci attiecībā uz šādu lietojumu.

f) Ja izdrukājat, kopējat vai lejupielādējat kādu Mūsu vietnes daļu, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu tiesības lietot Mūsu vietni tiks nekavējoties pārtrauktas, un jums, pēc mūsu ieskatiem, jāatdod atpakaļ vai jāiznīcina visas jūsu izgatavotās materiālu kopijas.

Publicētās informācijas uzticamība

Komentāri un citi Mūsu vietnē publicētie materiāli nav paredzēti kā konsultējoša informācija, kurai vajadzētu uzticēties. Tādēļ mēs atsakāmies no jebkādām saistībām un atbildības, kas uzriet no tā, ka Mūsu vietnes apmeklētājs vai kāds, kurš varētu būt informēts par šīs vietnes saturu, ir uzticējies šādiem materiāliem.

Regulāras izmaiņas Mūsu vietnē

Mēs tiecamies Mūsu vietni regulāri atjaunināt, un mums ir tiesības jebkurā laikā saturu mainīt. Rodoties šādai nepieciešamībai, mēs drīkstam apturēt piekļuvi Mūsu vietnei vai to slēgt uz nenoteiktu laiku. Jebkurš materiāls Mūsu vietnē jebkurā konkrētajā laika brīdī var būt novecojis, un mums nav pienākuma atjaunināt šādu materiālu.

Mūsu atbildība

a) Mūsu vietnē rādītais materiāls tiek sniegts bez jebkādām garantijām, nosacījumiem vai nodrošinājumiem attiecībā uz tā precizitāti. Likuma pieļautajā apmērā mēs, citi mūsu uzņēmumu grupas dalībnieki un ar mums saistītās trešās puses ar šo skaidri un nepārprotami izslēdzam turpinājumā uzskaitīto:

b) Visi nosacījumi, nodrošinājumi un citi noteikumi, kādi pretējā gadījumā varēti būt paredzēti normatīvajos aktos, vispārējās tiesībās vai civillikumā.

c) Jebkāda atbildība par jebkādu tiešu, netiešu vai izrietošu zaudējumu vai kaitējumu, kāds radies lietotājam saistībā ar Mūsu vietni vai saistībā ar Mūsu vietnes, kādas ar to sasaistītās tīmekļa vietnes un kādu tajā publicētu materiālu lietojumu, nespēju lietot vai šāda lietojuma rezultātiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādas atbildības ierobežošanu par: (i) ienākumu vai ieņēmumu zaudējumu; (ii) darījumdarbības zaudējumu; (iii) peļņas vai līgumu zaudējumu; (iv) plānoto ietaupījumu zaudējumu; (v) datu zaudējumu; (vi) reputācijas zaudējumu; (vii) iztērētu vadības vai biroja laiku; (viii) par jebkādu citu jebkāda veida zaudējumu vai kaitējumu, lai kā tas būtu cēlies un vai to būtu izraisījis civiltiesību pārkāpums (tostarp nolaidība), līguma pārkāpums vai kas cits, pat ja paredzams, ar nosacījumu, ka šis nosacījums nekavē prasības par zaudējumu vai kaitējumu jūsu materiālajam īpašumam vai kādas citas prasības par tiešu finansiālu zaudējumu, kas nav izslēgts nevienā no iepriekš nosauktajām kategorijām.

d) Tas neietekmē mūsu atbildību par nāvi vai fizisku traumu, kādu izraisījusi mūsu nolaidība, ne arī mūsu atbildību par krāpniecisku sagrozīšanu vai sagrozīšanu attiecībā uz kādu būtisku jautājumu, ne kādu citu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Informācija par jums un jūsu veiktie Mūsu vietnes apmeklējumi

Mēs apstrādājam informāciju par jums saskaņā ar mūsu privātuma politiku. Lietojot Mūsu vietni, jūs atļaujat veikt šādu apstrādi un garantējat, ka visi jūsu sniegtie dati ir precīzi.

Materiāla augšupielādēšana Mūsu vietnē

a) Ik reizi, kad izmantojat iespēju, kas ļauj jums augšupielādēt materiālu Mūsu vietnē vai sazināties ar citiem Mūsu vietnes lietotājiem, jums jāievēro satura standarti, kādi noteikti mūsu pieņemama lietojuma politikā. Jūs garantējat, ka ikviens šāds devums patiešām atbilst minētajiem standartiem, un jūs mums atlīdzināt par jebkādu šādas garantijas pārkāpumu.

b) Jebkurš materiāls, ko augšupielādēsiet Mūsu vietnē, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un jums nepiederošu, un mums ir tiesības jebkādu šādu materiālu lietot, kopēt, izplatīt un izpaust trešajām pusēm jebkādā nolūkā. Tāpat mums ir tiesības atklāt jūsu identitāti jebkurai trešajai pusei, kura izvirza prasību attiecībā uz kādu materiālu, ko jūs publicējāt vai augšupielādējāt Mūsu vietnē un ko tā uzskata par savu intelektuālā īpašuma tiesību vai savu privātuma tiesību pārkāpumu.

c) Mums nebūs ne pienākumu, ne saistību attiecībā ne pret vienu trešo pusi par kādu jūsu vai kāda cita Mūsu vietnes lietotāja publicēto materiālu saturu vai precizitāti.

d) Mums ir tiesības izņemt jebkurus materiālus vai publikācijas, ko ievietojāt Mūsu vietnē, ja, mūsuprāt, šāds materiāls neatbilst mūsu pieņemama lietojuma politikā noteiktajiem satura standartiem.

Vīrusi, uzlaušana un citi pārkāpumi

a) Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi lietot Mūsu vietni, apzināti tajā ieviešot vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu materiālu, kas ir ļaunprātīgs vai tehnoloģiski kaitīgs. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Mūsu vietnei, serverim, kurā Mūsu vietne tiek glabāta, vai jebkādam citam ar Mūsu vietni saistītam serverim, datoram vai datu bāzei. Jūs nedrīkstat uzbrukt Mūsu vietnei, izmantojot pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai izplatītu pakalpojuma atteikuma uzbrukumu.

b) Pārkāpjot šo noteikumu, jūs izdarīsiet krimināli sodāmu pārkāpumu saskaņā ar 1990. gada Datoru ļaunprātīgas izmantošanas likumu. Par visiem šādiem pārkāpumiem mēs ziņosim attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā jūsu tiesības lietot Mūsu vietni tiks nekavējoties pārtrauktas.

c) Mēs neatbildēsim ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kādu var izraisīt izplatīts pakalpojuma atteikuma uzbrukums, vīrusi vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var inficēt jūsu datoriekārtu, datorprogrammas, datus vai citu jums piederošu materiālu jūsu veiktā Mūsu vietnes lietojuma vai tajā vai kādā citā ar to sasaistītā tīmekļa vietnē publicēta kāda materiāla jūsu veiktas lejupielādes dēļ.

Saistīšana ar Mūsu vietni

a) Jūs drīkstat izveidot saiti ar mūsu sākumlapu, ar nosacījumu, ka jūs to darāt taisnīgā un likumīgā veidā un nekaitējat mūsu reputācijai vai neizmantojat tās priekšrocības, taču jūs nedrīkstat izveidot saiti tā, lai tas vedinātu uz domām par kādu saistību ar mums, mūsu sniegtu apstiprinājumu vai sankcionējumu, ja tāda nav.

b) Jūs nedrīkstat veidot saiti ne no vienas tīmekļa vietnes, kas nepieder jums.

c) Mūsu vietni nedrīkst iekadrēt nevienā citā vietnē, kā arī nedrīkst veidot saiti ne uz vienu citu Mūsu vietnes daļu, kā tikai uz sākumlapu. Mēs paturam tiesības atsaukt sasaistīšanas atļauju bez iepriekšēja paziņojuma. Tīmekļa vietnei, no kuras jūs veidojat saiti, visās nozīmēs jāatbilst mūsu pieņemama lietojuma politikā noteiktajiem satura standartiem.

d) Ja vēlaties izmantot Mūsu vietnes materiālu kādā citā veidā, kāds nav noteikts iepriekš, lūdzu, sūtiet savu pieprasījumu uz e-pasta adresi mks-marketing-web@bshg.com.

Saites no mūsu vietnes

Mūsu vietnē esošās saites uz citām trešo pušu nodrošinātām vietnēm un resursiem ir sniegtas tikai jūsu informācijas nolūkā. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies atbildību par šīm vietnēm vai par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties no jūsu veiktā šādu vietņu vai resursu lietojuma.

Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

a) Attiecībā uz jebkuru prasību, kas izriet no vai ir attiecināma uz Mūsu vietnes apmeklējumu, neekskluzīva jurisdikcija ir Anglijas tiesām, lai gan mēs paturam tiesības uzsākt pret jums tiesas procesu par šo nosacījumu pārkāpšanu jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī vai kādā citā attiecīgā valstī.

b) Šos lietošanas noteikumus un ikvienu strīdu vai prasību, kas no tiem izriet vai ir ar tiem saistīta, vai ir to priekšmets vai veidojums (ieskaitot nelīgumiskus strīdus vai prasības) nosaka Anglijas un Velsas tiesību akti, un tie skaidrojami atbilstoši šiem tiesību aktiem.

Preču zīmes

NEFF un Neff logotips ir BSH Hausgeräte GmbH reģistrētas preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

Variācijas

Mēs drīkstam jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus, grozot šo lapu. No jums tiek sagaidīts, ka jūs laiku pa laikam ieskatīsieties šajā lapā, lai redzētu, vai neesam veikuši kādas izmaiņas, jo tās jums ir saistošas. Daži šajos lietošanas noteikumos ietvertie nosacījumi var tikt aizstāti arī ar citur Mūsu vietnē publicētiem nosacījumiem vai paziņojumiem.

Jūsu bažas

Ja jums ir kādas bažas par materiālu, kāds parādās Mūsu vietnē, lūdzu, sazinieties, izmantojot e-pasta adresi mks-marketing-web@bshg.com.

Pateicamies par Mūsu vietnes apmeklējumu!

Sākumlapa

MyNEFF

Lai reģistrētu produktu, vienkārši reģistrējieties MyNEFF konta izveidei un saņemiet lieliskus piedāvājumus un padomus, kā iepirkties tiešsaistē.

Mūsu serviss

NEFF nodrošina izcila līmeņa apkopi jūsu ierīcei. Uzticams, kompetents un ātrs serviss – gan pirms, gan pēc pirkuma.

Atklājiet NEFF

Šeit atradīsiet stāstus par pieredzi virtuvē, receptes, informāciju par pasākumiem, pavārmākslas kursiem un daudz iedvesmojošas informācijas.

Atrodiet savu dīleri

Atrodiet tuvāko NEFF dīleri, kurš jums palīdzēs izveidot jūsu izsapņoto virtuvi.