Brug af cookies

Neff-webstedet indeholder cookies, så du kan bruge din indkøbskurv, bestille en tekniker online og give Neff mulighed for at føre anonyme statistiske data for at forbedre webstedets indhold og navigation. Spring denne meddelelse over, hvis du gerne vil fortsætte. Klik på linkene, hvis du vil have mere information om de cookies, der bruges, og hvordan du administrerer dine indstillinger.

 

BETINGELSER FOR WEBSTEDETS ANVENDELSE

Denne side (sammen med dokumenterne, der henvises til på den) fortæller dig om anvendelsesbetingelserne for vores websted http://www.neff-home.com/dk ("Vores site"), uanset om du er gæst eller en registreret bruger. Læs disse betingelser grundigt, før du begynder at anvende sitet. Ved at anvende vores site indikerer du, at du accepterer disse anvendelsesbetingelser, og at du indvilliger i at overholde dem. Hvis du ikke accepterer disse anvendelsesbetingelser, bedes du afholde dig fra at benytte vores site.

Oplysninger om os

Hjemmesiden www.neff-home.com/dk tilhører BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, i det følgende kaldet "BSH".

Adgang til vores site

a) Adgang til vores site er tilladt på midlertidig basis, og vi forbeholder os retten til at trække vores service tilbage eller ændre den service vi tilvejebringer på vores site uden forudgående advarsel (se nedenfor). Vi påtager os ikke ansvaret, hvis vores site af en eller anden grund er utilgængelig på forskellige tidspunkter og af forskellig varighed.

b) Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen for brugere, der er registrerede hos os til visse dele af vores site eller hele sitet.

c) Hvis du vælger eller får en brugeridentifikationskode, en adgangskode eller anden information som del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle disse oplysninger fortrolige og må ikke afdække dem til en tredjepart. Vi har ret til at deaktivere brugeridentifikationskoder eller adgangskoder uanset om du har fået dem af os eller selv har valgt dem, når som helst, hvis du efter vores skøn ikke har overholdt bestemmelserne i disse anvendelsesbetingelser.

d) Når du anvender vores site skal du overholde bestemmelserne i vores politik om acceptabel brug.

e) Du er ansvarlig for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at få adgang til vores site. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til vores site gennem din internetforbindelsen er klar over disse betingelser, og at de overholder dem.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

a) Vi er ejer eller licenstager af alle intellektuelle ejendomsrettigheder på vores site og i materialet vi har offentliggjort på sitet. Vores materialer er beskyttet af copyrightlove og -traktater i hele verden. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

b) Du kan udskrive en kopi og kan downloade uddrag af en side/sider fra vores site til din personlige brug og du kan vise andre i din organisation materiale, der kan ses på vores site.

c) Du må ikke ændre papir- eller digitale kopier af materiale, du har udskrevet eller downloadet på nogen måde, og du må ikke anvende illustrationer, fotografier, videoer eller audiosekvenser eller grafik uden den ledsagende tekst.

d) Der skal altid gøres opmærksom på vores status (og den af eventuelle identificerede bidragsydere) som forfattere af materialet på vores site.

e) Du må ikke anvende materialerne eller dele af materialerne på vores site til kommercielle formål uden først at indhente en licens, der tillader det, fra os eller vores licenshavere.

f) Hvis du udskriver, kopierer eller downloader dele af vores site og derved krænker disse anvendelsesbetingelser, vil din ret til at anvende vores site ophøre med det samme og du skal, efter vores skøn, returnere eller destruere eventuelle kopier af materialerne, du har lavet.

Tillid til information, der lægges op

Det er ikke meningen, at man forlader sig på kommentarer og andre materialer, der lægges op på vores site. Vi fraskriver os derfor alt ansvar og alle forpligtelser, der opstår, hvis en besøgende eller en person, der har hørt om indholdet, forlader sig på sådanne materialer på vores site

Vores site ændrer sig regelmæssigt

Vi har til hensigt at opdatere vores site regelmæssigt og kan ændre indholdet når som helst. Hvis behovet opstår, kan vi suspendere adgangen til vores site eller lukke det på ubestemt tid. Materialet på vores site kan være forældet på et vilkårligt tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere et sådant materiale.

Vores forpligtelse

a) Materialet, der vises på vores site, tilvejebringes uden garantier, tilstand eller lovning om nøjagtighed. I det omfang, det er tilladt af loven, ekskluderer vi, andre medlemmer af vores gruppe af virksomheder og tredjeparter, der er forbundet til os, hermed udtrykkeligt:

b) Alle tilstande, garantier og andre betingelser, som ellers kan underforstås under almindelig lov, sædvaneret eller retten om lighed.

c) Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader eller skader opstået hos en bruger i forbindelse med vores site eller i forbindelse med anvendelsen, manglende evne til at anvende eller resultaterne af anvendelsen af vores site, websteder, der er tilknyttet til det og materialer, der er lagt op på det, herunder, uden begrænsning, ansvar for: (i) tab af indkomst eller indtægter, (ii) tab af forretninger, (iii) mistet fortjeneste eller mistede kontrakter, (iv) tab af forventede besparelser, (v) tab af data, (vi) tab af goodwill, (vii) spildt tid ved administration eller kontortid, (viii) for tab eller skader af enhver art, uanset hvordan de opstår og uanset om de er forårsaget uden for kontrakt (herunder forsømmelse), brud på kontrakt eller på anden måde, selvom det er forudsigeligt, hvis denne tilstand ikke forhindrer erstatningskrav for tab eller skade på din håndgribelige ejendom eller andre erstatningskrav for direkte økonomisk tab, som ikke er ekskluderet via de kategorier, der er udstukket ovenfor.

d) Dette påvirker ikke vores ansvar for dødsfald eller personskader, der opstår pga. vores forsømmelse, ej heller vores ansvar for bedragerisk misrepræsentation eller misrepræsentation vedrørende en fundamental sag, ej heller andet ansvar, som ikke kan ekskluderes eller begrænses under gældende lov.

Information om dig og dine besøg på vores site

Vi behandler information om dig i henhold til vores politik om beskyttelse om personlige oplysninger. Ved at anvende vores site accepterer du en sådan behandling og du garanterer, at alle data, som du har givet, er nøjagtige.

Uploadning af materiale til vores site

a) Når du gør brug af en funktion, der lader dig uploade materiale til vores site eller at få kontakt med andre brugere på vores site, skal du overholde indholdsstandarderne, der er udstukket i vores politik om acceptabel brug. Du garanterer, at et sådant bidrag overholder disse standarder og du holder os skadesløse for brud på den garanti.

b) Ethvert materiale, du uploader til vore site, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-ophavsretlige, og vi har ret til at anvende, kopiere, distribuere og afsløre til tredjeparter et sådant materiale uanset formål. Vi har også ret til at afsløre din identitet til tredjeparter, der påstår, at materiale, der lægges op eller uploades af dig til vores site, udgør en krænkelse af deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller af deres ret til privatliv.

c) Vi vil ikke holdes ansvarlige eller være forpligtiget over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af materialer lagt op af dig eller andre brugere på vores site.

d) Vi har ret til at fjerne materiale eller noget, du har lagt op på vores site, hvis et sådant materiale efter vores skøn ikke overholder indholdsstandarderne stukket ud i vores politik om acceptabel anvendelse.

Virusser, hacking og andre overtrædelser

a) Du må ikke misbruge vores site ved tilsigtet at introducere virusser, trojanske heste, orm, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologiske skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores site, serveren, som vores site befinder sig på eller andre servere, computere eller databaser, der er forbundet til vores site. Du må ikke angribe vores site via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.

b) Ved at krænke denne bestemmelse kan du begå en strafbar handling under loven "Computer Misuse Act 1990". Vi vil rapportere en sådan krænkelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet til dem. Ved en sådan krænkelse vil din ret til at anvende vores site ophøre øjeblikkeligt.

c) Vi påtager os intet ansvar for tab eller skade forårsaget af et distribueret denial-of-service-angreb, virusser eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, dine computerprogrammer, data eller andet ophavsretsligt materiale grundet din brug af vores site eller at du har downloadet materiale, der er lagt op på det eller på websteder, der er forbundet til det.

Links til vores site

a) Du må godt lægge et link op til vores hjemmeside, hvis du gør det på en måde, der er fair og lovlig og ikke skader vores omdømme eller udnytter det, men du må ikke etablere et link på en sådan måde, at du antyder en form for tilknytning, godkendelse eller blåstempling fra vores side, hvor en sådan ikke forefindes.

b) Du må ikke etablere et link fra et websted, der ikke ejes af dig.

c) Vores site må ikke opstilles i en ramme på noget andet site, og du må heller ikke oprette et link til en del af vores site ud over hjemmesiden. Vi forbeholder os ret til at trække vores tilladelse til at linke uden forudgående varsel. Webstedet fra hvilket du linker skal i alle henseender overholde indholdsstandarderne, der er udstukket i vores politik om acceptabel anvendelse.

d) Hvis du ønsker at gøre brug af materiale på vores site ud over, hvad der er udstukket ovenfor, bedes du adressere din anmodning til mks-marketing-web@bshg.com

Links fra vores site

Hvor vores site indeholder links til andre sites og ressourcer tilvejebragt af tredjeparter, er disse links kun tilvejebragt som information. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse sites eller ressourcer og påtager os ikke ansvaret for dem eller for tab eller erstatningskrav, der kan opstå fra din brug af dem.

Jurisdiktion og gældende lovgivning

a) De danske domstole har ikke-eksklusiv jurisdiktion over krav, der opstår pga. eller i forbindelse med et besøg på vores site, selvom vi forbeholder os retten til at starte en retssag mod dig for brud på disse betingelser i dit bopælsland eller andet relevant land.

b) Disse anvendelsesbetingelser og en eventuel tvist eller et eventuelt krav, der opstår pga. eller i forbindelse med dem eller deres emne eller dannelse (herunder ikke-kontraktmæssige tvister eller krav) skal underkastes og udarbejdes i henhold til lovgivningen i Danmark.

Varemærker

Informationerne må ikke, medmindre andet fremgår, gengives, overføres, kopieres, distribueres eller lagres uden særlig forudgående tilladelse fra BSH Hvidevarer A/S.

Ændringer

Vi kan ændre disse anvendelsesbetingelser når som helst ved at ændre denne side. Det forventes, at du tjekker denne side fra tid til anden for at se de ændringer vi måtte have foretaget, da de er bindende for dig. Nogle af bestemmelserne heri kan også erstattes af bestemmelser eller bekendtgørelser et andet sted på vores site.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om materialet på vores site, bedes du kontakte mks-marketing-web@bshg.com.

Tak fordi du besøgte vores site.

Hjemmeside

Vores service

Har du et spørgsmål? Har du brug for reservedele eller en servicetekniker? Ring til os.

Telefonnummer: 44 89 80 38

Vi er altid klar til at hjælpe.

Oplev NEFF

Dyk ned i vores køkkenhistorier, hvor passionerede madentusiaster fra hele Europa kaster sig over madlavningen.

Find forhandler

Find den nærmeste NEFF-forhandler, der kan hjælpe dig med at skabe dit drømmekøkken.